Deltagebied
Reisprogramma Zuid-Holland en Zeeland
 
Stichting Vogelreizen
 
 
Nederland

reisbrochure  Delta

 


Wintervogels in het deltagebied

 • Reiscode:  17/02DEL
 • Unieke 2-daagse auto-excursie op zat. 28 en zon. 29 januari 2017, o.l.v. Sander Elzerman en Emile Dirks
 • Reissom: € 99,- p.p. op basis van gedeelde 2-persoons kamer; geen vroegboekkorting
 • Toeslag 1-persoons kamer (beperkt verkrijgbaar) : € 29,-
 • Maximum aantal deelnemers 14.
  Inclusief:
 • Overnachting in gedeelde tweepersoonskamer in hotel in Renesse
 • Diner op zaterdag en ontbijt en lunchpakket voor tweede dag.
  Exclusief:
 • Carpoolkosten  te voldoen aan de 4 - chauffeurs. 
 • Drankjes en andere persoonlijke uitgaven.
 • Nog één  2-persoons-  en één 1-persoonskamer beschikbaar
           Vertrek en andere informatie:
  • Download of vraag meer uitegebreide informatie aan. 

  Wilde Zwanen  Deltagebied
   Wie ’s winters denkt aan vogels in de delta van zuidwest Nederland, komt al gauw uit op: wilde ganzen. Maar naast de verschillende soorten ganzen kiezen veel méér vogelsoorten het Deltagebied als winterkwartier: roofvogels, kust- en zeevogels en eenden en steltlopers. En die proberen we allemaal sámen te ontdekken. Ga met ons mee en geniet volop tijdens dit veelbelovende natuurweekend! 

  Ontdekkingsreis
  In de dagen voorafgaand aan ons excursie-weekeinde
  zal worden vastgesteld op welke plaatsen veel te belevenvalt, wat in belangrijke mate zal afhangen van de voedselsituatie voor vogels. Ook spelen de weersomstandigheden een rol. Wij zullen de bekende locaties zoveel mogelijk aandoen. Dat betekent o.m.: speuren naar Dwergganzen in het Oudeland van Strijen, een belangrijke pleisterplaats voor deze soort. En dannaar de APL-polder bij Strijensas, eveneens gelegen in de Hoeksche Waard, waar mogelijk de Zeearend verblijften natuurlijk veel watervogelsoorten. Daarna, zo mogelijk via de Volkerakdam (observatiehut De Visarend), naarStellendam en de Brouwersdam. Op Schouwen-Duiveland, zal worden gedineerd en overnacht. De tweede dag zullen wij hoofdzakelijk doorbrengen op Schouwen-Duiveland op zoek naar o.a. Kleine Zwanen en Toendrarietganzen. Dan zullen wij ook een poos doorbrengen in het nieuwe, grootschalige natuurgebied ‘Plan Tureluur,’ gelegen tussen Serooskerke en Moriaanshoofd. Hoe dan ook, wij zullen veel ganzen van diverse soorten gaan zien, met in ieder geval de vijf ‘standaardsoorten’: Grauwe-, Riet- en Kolgans, alsmede Brand- en Rotgans. In het Oudeland van Strijen gaan we dus op zoek naar de lastig te ontdekken Dwergganzen, een soort met een wereldpopulatie van rond de 25.000 individuen. In Europa is de soort nagenoeg uitgestorven. Begin jaren tachtig begonnen de Zweden in Lapland met een revolutionair herintroductie-programma. Met wat geluk en speurzin zullen we ook nog wat andere, zeldzamere ganzensoorten kunnen toevoegen aan de excursielijst van waargenomen vogelsoorten. Hierbij valt te denken aan Roodhalsgans, Kleine Rietgans of Sneeuwgans. Concentraties eenden en steltlopers trekken per definitie roofvogels aan, óók in het winterse zuidwest Nederland. We ontmoeten hopelijk: Zeearend, Smelleken, Slechtvalk en Blauwe Kiekendief. Verder is er een kans op o.m. Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Havik en Velduil. Indien er tijd is voor de uitgestrekte Slikken van Flakkee, zullen we daar speuren naarRuigpootbuizerds en heel veel andere mooie vogels.

  Plan Tureluur
  Een apart en vaak succesvol onderdeel van onze speciale delta-excursie is het bezoek aan de zeezijde van de Brouwersdam, tussen Goeree en Schouwen. Ruimschoots zullen we de tijd nemen om de zee af te speuren naar soorten die normaliter in Nederland niet zo gemakkelijk zijn aan te treffen. Daarbij gaat het om de vele Eidereenden, Zwarte en Grote Zee-eenden, Brilduikers en Middelste Zaagbekken, die de zee aan de buitenzijde van de dam plegen te bevolken. Tevens speuren we naar soorten als Roodkeelduiker, IJsduiker, Geoorde Fuut, Roodhalsfuut, Kuifduiker, Zeekoet, Alk en IJseend. Op het talud van de dam houden zich vaakwel steltlopers op, waaronder Steenlopers en Paarse Strandlopers. Aan de binnenzijde van de Brouwersdam verblijven tijdens de wintermaanden meestal wel een paar Grote Sterns, en soort die hier sinds de jaren zeventig probeert te overwinteren. Uw excursieleiders zullen u met genoegen meenemen naar het uitgestrekte natuurgebied in ontwikkeling: De Prunje, langs de zuidkust van Schouwen. Dit gebied strekt zich uit van de Schelphoek tot bij Zierikzee. Gebruikmakend van oude kreken en kreekrelicten in het landschap, zal het `Plan Tureluur` de Prunje qua structuur en ambiance terugbrengen naar het Schouwen van begin vorige eeuw. Het gaat om één van de meest omvangrijke en meest  ambitieuze natuurontwikkelingsprojecten van Nederland.  Rond de kortste dag van het jaar herbergt de Schouwse zuidkust veel vogels. Wij maken kans op Grote en Kleine Zilverreigers, Zwarte Ruiters, Kemphanen, Goudplevier, Wilde en Kleine Zwaan en Nonnetjes. En natuurlijk zijn ook hier weer veel soorten ganzen, eenden en steltlopers te zien. Vanuit de Prunje gaan we terug naar het startpunt van de vorige dag: Strijen. Afhankelijk van de nog beschikbare tijd valt te bezien of, en zo ja, welke interessante terreinen onderweg nog een bezoek krijgen.  In ieder geval zijn wij op een zodanig tijdstip terug in  Strijen dat iedere deelnemer vroeg in de avond thuis terug kan zijn, ongetwijfeld terugkijkend op een gezellig en vogelrijk januari weekeinde in Zuidwest-Nederland

  Home | Top | Reisprogramma

  Stichting Vogelreizen heeft geen winstoogmerk. Wij steunen financieel diverse natuur- en vogelbeschermingsdoelen in binnen- en buitenland. Bestuursleden en reisleiders zijn onbezoldigde, enthousiaste en deskundige natuur- en vogelliefhebbers.