Schiermonnikoog
Reisprogramma Schiermonnikoog
 
Stichting Vogelreizen
 
 
Nederland


 brochure  Schiermonnikoog 

Beleef de najaarstrek op vogeleiland Schiermonnikoog

  • Reiscodes 17/11SCHA en 17/11SCHB
  • Tweemaal een 4-daagse eilandtrip, begeleid door Emile Dirks
  • A. De eerste van  maandag 18 t/m donderdag 21 september 2017
  • B. De tweede van  van zondag 24 t/m woensdag 27 september  2017
  • Reissom: € 349,- per persoon, op basis van gedeelde tweepersoonskamer,na aftrek van de vroegboekkorting van € 25,-  p.p., betaalt u voor deze unieke 4-daagse reis slechts € 324,- p.p. Toeslag eenpersoonskamer: € 33,-.
  • Accommodatie: 3 overnachtingen in het even curieuze als fameuze ‘Hotel van der Werff’, o.b.v. volpension (ontbijt, lunch + diner).
  • Inclusief: alle dagen excursies: vr.-zo. met  huurfiets met 7 versnellingen, bezoek aan het vogelringstation met uitgebreide demonstratie vogels ringen!   
  • Exclusief: bootovertocht en eigen consumpties.
  • Download of vraag de speciale Schiermonnikoogbrochure aan: Emile.Dirks@Stichtingvogelreizen.nl .
  • Beide reizen zijn volgeboekt.

Schiermonnikoog
U kunt op Schiermonnikoog getuige zijn van een indrukwekkend fenomeen dat vele natuur- en vogelliefhebbers ieder jaar weer boeit: de vogeltrek. Tijdens deze actieve 4-daagse vogelreis op dit prachtige waddeneiland, maken we kennis met verschillende natuurgebieden, zoals: brede stranden, uitgestrekte duingebieden, de wadvlakte, poldergebieden, kwelders en zoetwaterplassen. Variatie genoeg! Ook de vogelbevolking die we gaan ontmoeten kent veel afwisseling: de eerste herfst- en wintergasten arriveren reeds, terwijl nog volop zomersoorten aanwezig zijn. We bezoeken o.a. de Westerplas, de Banckspolder, de Oosterkwelder, de Kooi- en Kobbeduinen. En ook het wad bij de Oude Pier: hier kunnen we mooi vogels observeren, wanneer die verzamelen op de hoogwatervluchtplaats (hvp) aldaar: Bontbekplevier, Kanoet, Krombekstrandloper, Kleine - en Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Groenpoot- en Zwarte Ruiter, Tureluur, Steenloper, Zilver- en Goudplevier. Elders kunnen we soortentegenkomen als Drieteenstrandloper, Grutto, Watersnip en Kemphaan. Hoewel tijdens deze interessante reis de wad- en watervogels centraal staan, zullen ook soorten van bos, duin en open veld onze aandacht krijgen. Het is waarschijnlijk dat we vele van de volgende soorten gaan waarnemen: Roodhalsfuut, Rotgans, Pijlstaart, Bruine en Blauwe Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Slechtvalk, Koperwiek, Kramsvogel, Beflijster, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Vuurgoudhaantje, Bonte Vliegenvanger en Keep. 

Kust- en zeevogels behoren eveneens tot de mogelijkheden. We zullen enkele keren een tijdje over zee turen en proberen de volgende soorten in beeld te krijgen: Roodkeelduiker, Jan-van-gent, Zwarte en Grote Zee-eend, Kleine Jager, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw, Zeekoet of Middelste Zaagbek. U doet er verstandig aan uw telescoop mee te nemen! Het wordt volop genieten deze dagen, waarbij we 3 dagen een fiets met versnellingen tot onze beschikking hebben, om op ontdekkingsreis te gaan over dit veelbelovende noordelijke Waddeneiland. Tevens staat een bezoek aan het vogelringstation geprogrammeerd, waar we ‘live’ getuige kunnen zijn van het vangen, onderzoeken, meten en ringen van trekvogels voor wetenschappelijk onderzoek. We krijgen er boeiende ‘tekst en uitleg’.


Speciaal voor hen die Vogelbescherming Nederland een warm hart toedragen, is deze reis bedoeld. Door deelname aan deze Vogelbeschermingsreis steunt u direct het werk van Vogelbescherming Nederland: Stichting Vogelreizen draagt namelijk graag € 7,50 van uw reissom af aan Birdlife Vogelbescherming Nederland!

Grauwe Franjepoot

Brandganzen

Home | Top | Reisprogramma


Stichting Vogelreizen heeft geen winstoogmerk. Wij steunen financieel diverse natuur- en vogelbeschermingsdoelen in binnen- en buitenland. Bestuursleden en reisleiders zijn onbezoldigde, enthousiaste en deskundige natuur- en vogelliefhebbers.