Reisprogramma Texel
 
Stichting Vogelreizen
 
 

download de brochure


Voorjaar op vogeleiland Texel

  • reiscode 1709TEX/VBN
  • 4-daagse hotelreis  naar vogeleiland Texel onder leiding van Emile Dirks. 
  • reisperiode: donderdag 25  t/m zondag 285 mei 2017
  • reissom: 349  € per persoon met vroegboekkorting slechts € 324,-. Eenpersoonskamertoeslag  € 29,- .
  • inclusief: verblijf van 3 nachten in luxe gedeelde tweepersoonskamer met halfpension; dagelijks uitgebreide excursies. 
  •  exclusief: bootkaartje, lunches, drankjes en persoonlijke uitgaven 
  • contact met de reisleider: 075 – 6 124 399, emile.dirks@stichtingvogelreizen.nl
  • download of vraag de speciale informatiebrochure!
  • deze reis is volgeboekt.

Texel

Van oudsher staat het Waddeneiland Texel bekend om zijn rijkdom aan vogels. Meer dan 350 verschillende soorten zijn op het eiland waargenomen en daarvan broeden er iets meer dan 100. Het aantal soorten broedvogels dat onze reisgroep gaat waarnemen is groot, vooral vanwege al die verschillenden biotopen die het eiland kent: uitgestrekte natte en droge duingebieden, zoetwatermeren, gemengd bos, oude en jonge polders, de Waddenzee en de Noordzee, mooie stranden en de unieke Slufter. Wij zullen inderdaad zo’n 100 broedvogelsoorten gaan waarnemen, met als kanshebbers o.a.: Dodaars, Geoorde Fuut, Lepelaar, Kleine Zilverreiger, Roerdomp, Winter- en Zomertaling, Eidereend, Bruine en Blauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Boomvalk, Waterral, Porseleinhoen, Kluut, Kleine-, Bontbek- en Strandplevier, Houtsnip, Wulp, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Noordse Stern, Dwergstern, Holenduif, Zomertortel, Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Oeverzwaluw, Nachtegaal, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Grote Lijster, Sprinkhaanzanger, Bosrietzanger, Spotvogel, Roodmus, Fluiter, Baardmannetje, Zwarte Mees en misschien de Kerkuil.
Bovendien is de vogeltrek nog volop aan de gang. Steltlopersoorten die op weg zijn naar noordelijker broedgebieden tanken nog steeds bij op Texel en op de Waddenzee. Zij plannen hun terugreis zó, dat zij goed opgevet en in optimale broedconditie aankomen in hun thuisbasis in Scandinavië of Siberië. Vele vogels zijn al in zomerkleed: een prachtig gezicht voor ons! Zo kunnen wij in mooi broedkleed zien: Zilverplevier, Goudplevier, Kanoet, Drieteenstrandloper, Steenloper, Bonte Strandloper, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter, Kemphaan en Rosse Grutto. Minder voor de hand liggende soorten zijn Grauwe Franjepoot en Morinelplevier.
Ook besteden wij enige keren tijd aan het observeren van vogels op de Noordzee. Zo kunnen wij zomaar zien: Jan-van-gent, Dwergmeeuw, Alk of Zeekoet, Kleine Jager of Noordse Stormvogel. Aan de hand van computergegevens zal bovendien dagelijks bijgehouden worden of er speciale of zeldzame soorten op het eiland zijn. Zo mogelijk zullen wij proberen ook die vogel(s) waar te nemen. Bovendien maken we, alléén met de liefhebbers, twee keer ’s avonds een excursie; één keer om Houtsnippen en Nachtzwaluw te ontdekken en een andere tocht om Roerdomp, Waterral, Dodaars, Nachtegaal en Blauwborst te horen en te zien.  
Het door Stichting Vogelreizen met zorg samengestelde excursieprogramma biedt goede kansen om een breed en helder beeld te krijgen van de broedvogelbevolking én van de vogeltrek van dit bijzondere eiland. Hierdoor zal deze reis bol staan van de vele vogelsoorten die we gaan zien. Vijzel uw kennis van de vogels van Texel op en ga mee genieten! Reisleider Emile Dirks staat u met raad en daad bij om sámen alles te horen, te zien, te onderscheiden én op naam te brengen! Bovendien biedt Hotel De Pelikaan ons de royale en comfortabele uitvalsbasis die wij deze dagen goed kunnen gebruiken.

De eerste 10 boekingen* ontvangen gratis een exemplaar van het natuurboek 'Texel is anders', een uitgave van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

* 1 boek per boekingsformulier 
Home | Top | Reisprogramma
Stichting Vogelreizen heeft geen winstoogmerk. Wij steunen financieel diverse natuur- en vogelbeschermingsdoelen in binnen- en buitenland. Bestuursleden en reisleiders zijn onbezoldigde, enthousiaste en deskundige natuur- en vogelliefhebbers.