Deltagebied
Reisprogramma Zuid-Holland en Zeeland
 
Stichting Vogelreizen
 
 
Nederland

reisbrochure  Delta

 


Wintervogels in het deltagebied

 • Reiscode:  1802DEL
 • Unieke 2-daagse auto-excursie op zat. 27 en zon. 28 januari 2018, o.l.v. Sander Elzerman en Emile Dirks
 • Reissom: € 109,- p.p. op basis van gedeelde 2-persoons kamer; geen vroegboekkorting
 • Toeslag 1-persoons kamer (beperkt verkrijgbaar) : € 39,-
 • Maximum aantal deelnemers 14.
  Inclusief:
 • Overnachting in gedeelde tweepersoonskamer in een hotel.
 • Diner op zaterdag en ontbijt en lunchpakket voor tweede dag.
  Exclusief:
 • Carpoolkosten  te voldoen aan de 4 - chauffeurs. 
 • Drankjes en andere persoonlijke uitgaven.
  •  Deze reis is volgeboekt!

  Wilde Zwanen  Deltagebied
   Wie ’s winters denkt aan vogels in de delta van zuidwest Nederland, komt al gauw uit op: wilde ganzen. Maar naast de verschillende soorten ganzen kiezen veel méér vogelsoorten het Deltagebied als winterkwartier: roofvogels, kust- en zeevogels en eenden en steltlopers. En die proberen we allemaal sámen te ontdekken. Ga met ons mee en geniet volop tijdens dit veelbelovende natuurweekend! 

  Ontdekkingsreis
  In de dagen voorafgaand aan ons excursie-weekeinde
  zal worden vastgesteld op welke plaatsen veel te belevenvalt, wat in belangrijke mate zal afhangen van de voedselsituatie voor vogels. Ook spelen de weersomstandigheden een rol. Wij zullen de bekende locaties zoveel mogelijk aandoen. Dat betekent o.m.: speuren naar Dwergganzen in het Oudeland van Strijen, een belangrijke pleisterplaats voor deze soort. En dannaar de APL-polder bij Strijensas, eveneens gelegen in de Hoeksche Waard, waar mogelijk de Zeearend verblijften natuurlijk veel watervogelsoorten. Daarna, zo mogelijk via de Volkerakdam (observatiehut De Visarend), naarStellendam en de Brouwersdam. Op Schouwen-Duiveland, zal worden gedineerd en overnacht. De tweede dag zullen wij hoofdzakelijk doorbrengen op Schouwen-Duiveland op zoek naar o.a. Kleine Zwanen en Toendrarietganzen. Dan zullen wij ook een poos doorbrengen in het nieuwe, grootschalige natuurgebied ‘Plan Tureluur,’ gelegen tussen Serooskerke en Moriaanshoofd. Hoe dan ook, wij zullen veel ganzen van diverse soorten gaan zien, met in ieder geval de vijf ‘standaardsoorten’: Grauwe-, Riet- en Kolgans, alsmede Brand- en Rotgans. In het Oudeland van Strijen gaan we dus op zoek naar de lastig te ontdekken Dwergganzen, een soort met een wereldpopulatie van rond de 25.000 individuen. In Europa is de soort nagenoeg uitgestorven. Begin jaren tachtig begonnen de Zweden in Lapland met een revolutionair herintroductie-programma. Met wat geluk en speurzin zullen we ook nog wat andere, zeldzamere ganzensoorten kunnen toevoegen aan de excursielijst van waargenomen vogelsoorten. Hierbij valt te denken aan Roodhalsgans, Kleine Rietgans of Sneeuwgans. Concentraties eenden en steltlopers trekken per definitie roofvogels aan, óók in het winterse zuidwest Nederland. We ontmoeten hopelijk: Zeearend, Smelleken, Slechtvalk en Blauwe Kiekendief. Verder is er een kans op o.m. Bruine Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Havik en Velduil. Indien er tijd is voor de uitgestrekte Slikken van Flakkee, zullen we daar speuren naarRuigpootbuizerds en heel veel andere mooie vogels. Overnacht wordt in het luxe Badhotel Renesse, op Schouwen. Het wordt opnieuw een boeiend weekend!


  Home | Top | Reisprogramma

  Stichting Vogelreizen heeft geen winstoogmerk. Wij steunen financieel diverse natuur- en vogelbeschermingsdoelen in binnen- en buitenland. Bestuursleden en reisleiders zijn onbezoldigde, enthousiaste en deskundige natuur- en vogelliefhebbers.