Schiermonnikoog
Reisprogramma Schiermonnikoog
 

 
 
Nederland


Download brochure  Schiermonnikoog   

Beleef de najaarstrek op vogeleiland Schiermonnikoog

  • Reiscodes 1811SCHA 
  • 4-daagse eilandtrip, begeleid door Emile Dirks. 
  • Van zondag 23 t/m woensadg 26 september 2018.
  •  Reissom: € 374,- per persoon, op basis van gedeelde tweepersoonskamer, na aftrek van de vroegboekkorting van € 25,-  p.p., betaalt u voor deze unieke 4-daagse reis slechts € 349,- p.p. Toeslag eenpersoonskamer: € 33,-.
  • Accommodatie: 3 overnachtingen in het even curieuze als fameuze ‘Hotel van der Werff’, o.b.v. volpension (ontbijt, lunch + diner).
  • Inclusief: alle dagen excursies: vr.-zo. met  huurfiets met 7 versnellingen, bezoek aan het vogelringstation met uitgebreide demonstratie vogels ringen!   
  • Exclusief: bootovertocht en eigen consumpties.
  • Download of vraag de speciale Schiermonnikoogbrochure aan: Emile.Dirks@Stichtingvogelreizen.nl .
  • Deze reis is volgeboekt.

Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog kan je getuige zijn van een indrukwekkend fenomeen dat vele natuur- en vogelliefhebbers ieder jaar weer boeit: de vogeltrek. Tijdens deze actieve 4-daagse vogelreis op dit prachtige Waddeneiland, maken we kennis met verschillende natuurgebieden, zoals: brede stranden, uitgestrekte duingebieden, de wadvlakte, poldergebieden, kwelders en zoetwaterplassen. Volop variatie! Ook de vogelbevolking die we gaan ontmoeten kent veel afwisseling: de eerste herfst- en wintergasten arriveren reeds, terwijl nog volop zomersoorten aanwezig zijn. We bezoeken o.a. de Westerplas, de Banckspolder, de Oosterkwelder, de Kooi- en Kobbeduinen. En ook het wad bij de Oude Pier: hier kunnen we mooi vogels observeren, wanneer die verzamelen op de hoogwatervluchtplaats (hvp) aldaar: Bontbekplevier, Kanoet, Krombekstrandloper, Kleine - en Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Groenpoot- en Zwarte Ruiter, Tureluur, Steenloper, Zilver- en Goudplevier. Elders kunnen we soortentegenkomen als Drieteenstrandloper, Grutto, Watersnip en Kemphaan. Hoewel tijdens deze interessante reis de wad- en watervogels centraal staan, zullen ook soorten van bos, duin en open veld onze aandacht krijgen. Het is waarschijnlijk dat we vele van de volgende soorten gaan waarnemen: Geoorde Fuut, Rotgans, Pijlstaart, Bruine en Blauwe Kiekendief, Sperwer, Buizerd, Boomvalk, Slechtvalk, Smelleken, Koperwiek, Kramsvogel, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Vuurgoudhaantje, Bonte Vliegenvanger, Sneeuwgors, Kruisbek en Keep.

Kust- en zeevogels behoren eveneens tot de mogelijkheden. We zullen enkele keren een tijdje over zee turen en proberen de volgende soorten in beeld te krijgen: Roodkeelduiker, Jan-van-gent, Zwarte en Grote Zee-eend, Kleine Jager, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw, Zeekoet of Middelste Zaagbek. Je doet er verstandig aan je telescoop mee te nemen! Het wordt volop genieten deze dagen, waarbij we 3 dagen een fiets met versnellingen tot onze beschikking hebben, om op ontdekkingsreis te gaan over dit veelbelovende noordelijke Waddeneiland. Tevens staat een bezoek aan het vogelringstation geprogrammeerd, waar we ‘live’ getuige kunnen zijn van het vangen, onderzoeken, meten en ringen van trekvogels voor wetenschappelijk onderzoek. We krijgen er boeiende ‘tekst en uitleg’.Grauwe Franjepoot

Brandganzen

Home | Top | Reisprogramma


Stichting Vogelreizen heeft geen winstoogmerk. Wij steunen financieel diverse natuur- en vogelbeschermingsdoelen in binnen- en buitenland. Bestuursleden en reisleiders zijn onbezoldigde, enthousiaste en deskundige natuur- en vogelliefhebbers.