Gambia

Click here to change this text

Omsloten door Senegal, langs de oevers van de gelijknamige rivier, ligt Gambia. Eigenlijk beslaat het land slechts in grote lijnen de linker en rechter rivieroever. Het is dus ook langs ‘The Gambia’ waar de meeste activiteiten van onze vogelreis plaats zullen vinden. Letterlijk beginnend aan de monding van de rivier, worden we verrast door de hoeveelheid prachtige vogelsoorten die dit land te bieden heeft.

Naast echte West-Afrikaanse soorten als Roodsnaveltokken, 4 soorten Scharrelaars, Turaco’s, Spoorkoekoeken, Kapgieren en een aantal soorten indrukwekkend mooie Glansspreeuwen, komen we oog in oog te staan met Regenwulpen, Drieteenstrandlopers, Groenpootruiters of Middelste jagers.

Vanuit het vissersdorpje Tanji maken we excursies. Hier wemelt het van de Konings- en Reuzensterns, Grijskopmeeuwen en steltlopers. Vaak zien we er meerdere Visarenden en we gaan op zoek naar Dunbekmeeuw, Kelpmeeuw en Adouinsmeeuw.

We bezoeken ook een bos met een indrukwekkend aantal vogelsoorten. Daar moet echter wel voor ‘gewerkt’ worden, want in het dichte bos zijn ze niet allemaal even gemakkelijk te vinden. Zo maken we o.a. kans op de imposante Vereaux Eagle Owl of de veel kleinere White faced scops owl. Juist hier gaan we op zoek naar de prachtige Violet Turaco,White spotted flufftail en de zeldzame Western Bluebill. Heel zeker kunnen we een aantal fraaie ijsvogelsoorten bewonderen zoals de Bonte, Reuze- en Dwergijsvogel.

In de savanne gaan we op zoek naar roofvogels: Vechtarend, 3 soorten Slangenarenden, Grijze Wouw, Sprinkhaanbuizerd, Holenkiekendief, Lannervalk, Witruggier, Langkuifarend en Afrikaanse Boomvalk behoren o.a. tot de mogelijkheden.

Vanuit Tendaba maken we enkele boottochten door een mangrovegebied met kans op de geheimzinnige African Finfoot. Mochten we die niet zien dan zijn er altijd Pelikanen, Aalscholvers, Slangehalsvogels, Senegal Grielen, 3 soorten ijsvogels, Reuzenreiger, Ralreigers of de zeldzame Witrugkwak.  Vanuit Georgetown maken we een prachtige boottocht over het zoete gedeelte van de Gambia-rivier. Hier is de soortensamenstelling volledig anders. Afrikaanse Zeearend, Palmgier, Blauwwangbijeneter, Langstaartnachtzwaluw, Kwak en Hamerkop. Het is slechts een greep. Speciaal hier gaan we op zoek naar de laatste West-Afrikaanse Nijlpaarden en zien we 3 soorten apen. We stappen  op de boot en zakken de rivier af om via de noordoever al vogelend in de richting van de kust te gaan. Het gebied is nog maar nauwelijks ontsloten en we passeren een aantal typische Gambiaanse dorpen. Onderweg wordt gestopt op de meest interessante plekken waar we op zoek gaan naar één van de meest gewilde soorten van Afrika, de prachtige Krokodilwachter.

Een zeer geschikte reis voor wie kennis wil maken met Afrika

 

Leave a Review

Your email address will not be published.